ตารางสอบ
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ(เสาร์-อาทิตย์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 990.83 KB
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่1/2561 หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ได่กำหนดวันและเวลาในการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ)
ดังเอกสารแนบต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่1/2561 หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.45 KB
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภาคปกติ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB