ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, พระศรีญาณวงศ์,ศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเรียงกัน การนี้ พระธรรมวิมลมุนี,ดร. กรรมการสภาวิทยาเขต เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2561,23:02   อ่าน 989 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th