บริการวิชาการแก่สังคม
การวิจัย : ทิศทางของการจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา
โดย : พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.97 KB
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2557,16:02   อ่าน 1290 ครั้ง