ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าสรงน้ำ พระราชรัตน
พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าสรงน้ำ พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมลคลเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กุฏิสุกร์ เสริม ใส วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.74 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,14:09   อ่าน 198 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th