ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาสักการะเนื่องในวันอายุวัฒนมงคง ๙๔ พรรษา พระธรรมมงคลรังษี ประธานสภาวิทยาเขตหนองคาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2560,08:56   อ่าน 254 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th