ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
         พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย/เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่านจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ณ ห้องประชุม ๓๑๑ อาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ Mcunk Hotnews: ข่าว
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,17:07   อ่าน 113 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th