ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  โดย พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่องค์ประธานในพิธี การนี้ พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,23:11   อ่าน 152 ครั้ง