ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,23:50   อ่าน 215 ครั้ง