ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รางวัล "นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,18:48   อ่าน 95 ครั้ง