งานทรัพย์สินและพัสดุ
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 214 ลว 18 พ.ค.2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะของพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,14:15   อ่าน 6265 ครั้ง