งานทรัพย์สินและพัสดุ
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 115 ลว 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชาภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ COVID-19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 778.42 KB
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,14:17   อ่าน 4885 ครั้ง