งานทรัพย์สินและพัสดุ
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 521 ลว 30 ต.ค.2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,14:25   อ่าน 1120 ครั้ง