ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้นิสิตทุกรูป/คน ทำบัตรนิสิตใหม่ทุกชั้นปี
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายให้นิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร ทั่วประเทศ ได้มีบัตรนิสิตแบบใหม่เหมือนกันทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยได้ทำ MOU กับบริษัทธนาคารกสิกรไทยมหาชนจำกัด เป็นผู้ดำเนินการวิทยาเขตหนองคายจึงขอแจ้งให้นิสิตทุกรูป/คน ได้ส่งเอกสารตามที่แจ้งในเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.83 KB


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,12:53   อ่าน 36 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th