ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.17 KB
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,17:48   อ่าน 1425 ครั้ง