วารสารปัญญาปณิธาน TCI ฐาน ๒
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) (อ่าน 251) 14 ธ.ค. 64
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) (อ่าน 212) 14 ธ.ค. 64
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) (อ่าน 184) 14 ธ.ค. 64
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) (อ่าน 234) 14 ธ.ค. 64
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) (อ่าน 218) 14 ธ.ค. 64
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2562) (อ่าน 102) 14 ธ.ค. 64